T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Memnuniyet Takip Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi!

Güncelleme Tarihi: 07/12/2018


Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Dairesi Başkanlığımızın koordinasyonunda 06 Aralık 2018 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesinde "Memnuniyet Takip Projesi Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet TEKİN'in başkanlığında, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ümran BENLİ, Genel Müdür Yardımcımız Sevil SERİN, Genel Müdür Yardımcımız Dr. M. Ertuğrul EĞİN, Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Mehmet GÜNDÜZ ve Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Semra ULUSOY KAYMAK ve ilgili Genel Müdürlüklerden Daire Başkanları ve personelin katılımıyla toplam 44 kişi ile yapılmıştır.

Toplantıda Bakanlığımız Taslak Stratejik Planı ve 2019-2023'de yer alan memnuniyet araştırmalarının koordinasyonun tek çatı altında toplanması stratejisinden yola çıkılarak, bağımsız merkezi bir kaynaktan yapılacak anketlerle, hizmet veren kurum bazında memnuniyet takip edilmesi için uygulanacak olan projenin genel yapısının belirlenmesi hakkında görüşülmüştür.

Toplantıya katılım sağlayan Genel Müdürlükler/Başkanlık/Müşavirlikler;

- Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
- Hukuk Müşavirliği
- Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
- Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
- Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
- Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Başkanlığı
- Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü